Hem

 

A&O Specialpedagogik

Specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor

 

A&O Specialpedagogik erbjuder:

 

Förskola

 • handledning - enskild pedagog/arbetslag
 • pedagogisk kartläggning
 • språktest såsom TRAS och ITPA
 • specialpedagogisk hjälp för barn i behov av särskilt stöd
 • administrativ hjälp vid ansökan om tilläggsbelopp

 

Skola:

 • deltagande vid elevhälsomöten
 • handledning - enskild pedagog/arbetslag
 • pedagogisk kartläggning
 • åtgärdsprogram
 • språktest ITPA
 • utredning av läs-och skrivsvårigheter
 • specialpedagogisk hjälp för elever i behov av särskilt stöd
 • administrativ hjälp vid ansökan om tilläggsbelopp
 • stöd vid inköp av utbildningsmaterial

 

Alexandra Lindén, specialpedagog

 

 

 

 

 

Alexandra har arbetat med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd sedan 1993 och har erfarenhet från bla Ågrenska, Specialpedagogiskt centrum i Kungsbacka och Vittra.

 

A&O är baserade i Göteborg och verkar regionalt.

 

Kontakta gärna Alexandra för ytterligare information om hur A&O Specialpedagogik kan stödja er förskola/skola.

 

A&O Specialpedagogik AB e-mail: al@aospecialpedagogik.se Tele:+46 (0)70 257 68 31