Hem

A&O Specialpedagogik

Specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor


A&O Specialpedagogik erbjuder:


Förskola

 • handledning - enskild pedagog/arbetslag
 • pedagogisk kartläggning
 • språktest såsom TRAS och ITPA
 • specialpedagogisk hjälp för barn i behov av särskilt stöd
 • administrativ hjälp vid ansökan om tilläggsbelopp


Skola:

 • deltagande vid elevhälsomöten
 • handledning - enskild pedagog/arbetslag
 • pedagogisk kartläggning
 • åtgärdsprogram
 • språktest ITPA
 • utredning av läs-och skrivsvårigheter
 • specialpedagogisk hjälp för elever i behov av särskilt stöd
 • administrativ hjälp vid ansökan om tilläggsbelopp
 • stöd vid inköp av utbildningsmaterial

                   


Alexandra Lindén, specialpedagog     Alexandra har arbetat med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd sedan 1993 och har erfarenhet från bla Ågrenska, Specialpedagogiskt  centrum i Kungsbacka och Vittra.


 

A&O är baserade i Göteborg och verkar regionalt.


Kontakta gärna Alexandra  för ytterligare information om hur A&O Specialpedagogik kan stödja er förskola/skola.


A&O Specialpedagogik AB                                                  e-mail: al@aospecialpedagogik.se                                Tele:+46 (0)70 257 68 31